MiljöTeam


Vi är ett företag som jobbar med miljömässig återanvändning. Vi samlar upp kläder, textiler och skor.Inte alla har råd att köpa nya och dyra kläder, skor
hushållsartiklar. Därför kommer vi uppskatta
om du kan donera saker du inte brhöver.


Allt du ger går direkt till fattiga familjer i Östra Europa.

Var står våra containrar?

KONTAKT
Neftaly Lopez
Adress: Lilla Nygatan 1B 72478 Västerås
Mailadress: miljoteam@hotmail.se